PROFIL SPOLOČNOSTI

Hlavný predmet činnosti:

  • správa obchodných podielov dcérskych spoločností
  • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • vedenie účtovníctva
  • ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo

Obchodné meno a sídlo:

ŽHS, a.s.

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

Slovenská republika

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ŽHS, a.s.:

Spoločnosť TUBAPACK, a.s. sa radí medzi najväčších výrobcov hliníkových a laminátových túb v regióne Strednej Európy a poskytuje služby zákazníkom kozmetického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.

Spoločnosť AreaServis, s.r.o. zabezpečuje správu Priemyselného parku v Žiari nad Hronom a služieb s tým spojených.

Spoločnosť ALUTIREX, s.r.o. poskytuje služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy. Vďaka profesionálnemu prístupu je úspešnou spoločnosťou na dopravnom trhu.

KONTAKTY


KDE NÁS NÁJDETE?